logo dindima

ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಚುಟುಕು ಗುಟುಕುಗಳು

ಡಿಂಡಿಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ, ಚುಟುಕಾಗಿಸಿ, ಕನ್ನಡ ಓದುಗರಿಗೆ ಅವರವರ ಮೊಬೈಲ್ಗೇ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ.

kannada news app appstore link kannada news app appstore link
kannada dindima app demo